Strona WWW Ekosektor

serwis ekologiczny portalu www.jaw.pl
2016.12.29

Kontynuuję swoje rozważania na tematy ekologiczne. Otóż w listopadzie 2009 roku w artykule opublikowanym w Aurze zastanawiano się jak mieszkańcy naszego kraju odnoszą się do przyrody w związku z potrzebami rozwoju gospodarczego. Zasadniczo nie jest źle, skoro wiele działań gospodarczych spotyka się z ostrym sprzeciwem nie tylko lokalnych obrońców przyrody. Przy okazji przytoczono słowa św. Jana Pawła II – Niech Matka Ziemia uczy nas lekcji uniwersalnej odpowiedzialności. Dobre intencje nie wystarczą. Wielkie ruchy na rzecz Całości wyłoniły się z inicjatywy jednostek”.

2016.12.22

MPWiK wznawia kontrolę wozów asenizacyjnych. Będzie się ona wiązała m.in. ze sprawdzaniem ilości zrzucanych ścieków, inspekcją miejsc nielegalnych zrzutów, a przede wszystkim kontrolą jakości przewożonych ścieków.

2016.12.20

Pierwsza edycja konkursu ekologicznego „Eko-patrol ENERIS” zakończyła się w Jaworznie sukcesem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9.

2016.12.13

Według najnowszych danych GUS (listopad 2016), w ubiegłym roku w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów, z czego jedna czwarta to odpady zebrane selektywnie.

2016.12.12

W momencie podpisania przez MPWiK umowy na realizację piątej fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego i rozpoczęciu robót w osiedlu Jeleń Łęg, jaworznickie wodociągi miały również gotowy projekt rozbudowy sieci sanitarnej w Dąbrowie Narodowej.

Wyślij zdjęcie na konkurs!

  • Przykład ochrony wody
  • Przykład ochrony powietrza
  • Przykład ochrony gleby
  • Regulamin

Wyślij film na konkurs!

  • Sfilmuj przykład ekologicznych praktyk, które sfinansowano z pomocą środków WFOŚiGW w Katowicach
  • Regulamin