Strona WWW Ekosektor

serwis ekologiczny portalu www.jaw.pl
2016.10.01

Zarząd WFOŚiGW informuje, że zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – lista do pobrania

2016.09.28

23 września 2016 r. przedstawiciele Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w konferencji „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” zorganizowanej przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

2016.09.25

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza drugą edycję Konkursu „EKOKARLIK”. Fundusz chce w ten sposób wyróżnić przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem. 

2016.09.25

W sierpniu i wrześniu, za każdym razem w dniu 20 odwiedziłem Górę Wielkanoc. Od 2015 roku, mocą uchwały Rady Miejskiej nr V/36/2015 stała się ona użytkiem ekologicznym. Chodzi tutaj zarówno o cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne, bardzo bogate w niezbyt często spotykane na terenie Jaworzna gatunki roślin. Są to zbiorowiska uwielbiające nasłonecznione, otwarte przestrzenie ubogie w wodę. Nie do pogardzenia są także jej walory jako punktu widokowego.

2016.09.23

W Jaworznie startuje konkurs „Eko-patrol ENERIS” promujący zaangażowanie w działania pro-ekologiczne dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch miesięcy eko-dzieciaki będą realizować swoje pomysły na ochronę środowiska i walczyć o atrakcyjne nagrody ufundowane przez MPO w Jaworznie (działające pod marką ENERIS Surowce), pomysłodawcę konkursu. Patronem konkursu jest Urząd Miejski w Jaworznie.   

Wyślij zdjęcie na konkurs!

  • Przykład ochrony wody
  • Przykład ochrony powietrza
  • Przykład ochrony gleby
  • Regulamin

Wyślij film na konkurs!

  • Sfilmuj przykład ekologicznych praktyk, które sfinansowano z pomocą środków WFOŚiGW w Katowicach
  • Regulamin