Strona WWW Ekosektor

serwis ekologiczny portalu www.jaw.pl
2016.08.25

Wakacyjna akcja sobotnich wycieczek rozkręca się. Nie ukrywam, że strategiczny kierunek pod hasłem: „Na zachód od Chrzanowa” ma związek z ofertą biletu dobowego proponowanego przez jaworznicki PKM. Inne kierunki też są brane pod uwagę, ale rzadko.

2016.08.12

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej.

2016.08.10

Rada Nadzorcza Funduszu na swym posiedzeniu 21 lipca br. przychyliła się do wniosku Zarządu Funduszu w sprawie udzielenia Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".

2016.08.08

 WFOŚiGW w Katowicach ogłasza konkurs ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2016 dla szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Fundusz chce nagrodzić projekty ekopracowni, których przyszła realizacja pomoże uczniom z naszego regionu efektywnie i przyjemnie uczyć się i podnosić świadomość ekologiczną. Przewidywana pula nagród to 100.000 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

2016.08.07

W sobotę 30 lipca wszystko zaczęło się tak jak zapowiadałem. Spod centrum handlowego przez byłą piaskownię ruszyliśmy w kierunku byłej stacji kolejowej Jęzor, przemieszczając się po terytorium Sosnowca. Pierwszym poważnym zaskoczeniem było to, że ruiny budynku stacji zostały „zniknięte”. Dalej po minięciu terenów stacyjnych weszliśmy w las pomiędzy magistralą kolejową a Przemszą. Niestety, przeprawa od tej strony okazała się niemożliwa. Tym nie mniej poznaliśmy piękne okoliczności przyrody tego rzadko odwiedzanego lasu. Też było pięknie. Miał być „zaprzemszański kraj, były tytułowe lasy za torami.

Wyślij zdjęcie na konkurs!

  • Przykład ochrony wody
  • Przykład ochrony powietrza
  • Przykład ochrony gleby
  • Regulamin

Wyślij film na konkurs!

  • Sfilmuj przykład ekologicznych praktyk, które sfinansowano z pomocą środków WFOŚiGW w Katowicach
  • Regulamin